kawały | film | filozofia | muzyka | ogłoszenia | miłość | psychologia | rodzina | miłość | uroda
Pn, 06-02-2023      


< ! - - BUTTONY - - >
Nowe konto
Proszę o założenie konta o następujących parametrach:
Pola obowiązkowe:  
 
Mail kontaktowy*:
Nazwa użytkownika:
Sugerowany login:
Hasło
Jeszcze raz hasło (dla pewności):
Pseudonim:
Inicjały:
 
Mam skończone 18 lat Nie mam 18 lat
Chcę mieć dostęp do materiałów o charakterze pornograficznym**:
Chcę mieć dostęp do materiałów brutalnych i drastycznych***:
 
Pola opcjonalne:  
 
Data urodzin (YYYY-MM-DD)****:
Data imienin (MM-DD)*****:
Nr tel. komórkowego:
Trzy zdania o mnie:
Dlaczego chcę zostać friends'em?
Moje zdjęcie:    
 
Usługi dadatkowe:  
 
Chcę mieć stronę domową w ramach jednej z grup serwisu
Chcę należeć do istniejącej grupy:
Chcę utworzyć nową grupę o nazwie:
 
Oświadczenie:  

Oświadczam, że:

1) Jestem w pełni władz umysłowych.

2) Wszystkie podane przeze mnie powyżej dane są prawdziwe.

3) Miałem dość czasu, aby zapoznać się z publicznie dostępną częścią serwisu Friends.pl. Spodobało mi się i teraz chciałbym poznać te materiały, które są dostępne wyłącznie dla ograniczonego grona zarejestrowanych użytkowników serwisu.

4) Zdaję sobie sprawę, że po zalogowaniu wchodzę na bardzo niebezpieczne i zdradliwe obszary, gdzie czeka wiele zagrożeń dla mojej świadomości, moralności, wrażliwości i równowagi z siłami natury

5) Do grona friends'ów przystępuję świadomie i dobrowolnie.

pomoc  

* Wprowadź swój prawdziwy adres mailowy. Pod adres ten zostaną przesłane dane Twojego nowo założonego konta. Jeżeli podasz błędny adres, dane nigdy do Ciebie nie dotrą, a konto zostanie skasowane.

** Redakcja serwisu dąży do tego, aby treści o charakterze pornograficznym lub erotycznym pojawiały się w serwisie możliwie rzadko. Jednak mimo to treści takie sporadycznie pojawiają się na stronach friends.pl. Jeżeli masz ukończone 18 lat i nie masz nic przeciwko pornografii, to zaznacz to pole. Jeżeli pozostawisz pole pustym, treści erotyczne i pornograficzne będą automatycznie filtrowane i blokowane w trakcie twoich wędrówek po serwisie.

*** Jeżeli pozostawisz to pole pustym, treści wulgarne, brutalne, drastyczne itp będą automatycznie filtrowane i blokowane w trakcie twoich wędrówek po serwisie. Jeżeli zaznaczysz to pole, filtr drastyczności będzie dla Twojego konta wyłączony.

**** Datę urodzin wprowadź w formacie YYYY-MM-DD, gdzie Y oznacza cyfry roku urodzenia, M oznacza cyfry miesiąca, a D oznacza cyfry dnia urodzin. Na przykład, jeżeli datą Twoich urodzin jest 10 kwietnia 1974, to wpisz: 1974-04-10.

***** Datę imienic wprowadź w formacie MM-DD, gdzie M oznacza cyfry miesiąca, a D oznacza cyfry dnia imienin. Na przykład, jeżeli datą Twoich imienic jest 4 grudnia, to wpisz: 12-04.
< ! - - SKY SCRAPPER - - >