'; } else { $first=0; $last=$article_count; } thread_show($all_not_answers_headers,$group,$first,$last); mysql_close($handle_db1); nntp_close($ns); ?> "; // echo 'Uwaga: powyższy czytnik grup dyskusyjnych, ze względu na wydajność i szybkość działania, pokazuje posty z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do czytników stacjonarnych typu Outlook Express. W skrajnym przypadku opóźnienie może wynieść 15 maksymalnie minut.'; ?>